Jsme moderní advokátní kancelář

zaměřená na poskytování právního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Nabízíme vysoký standard poskytovaných právních služeb, profesionální přístup, efektivitu a flexibilitu. Naší prioritou je spokojenost a důvěra klienta docílená prostřednictvím individuálně zaměřené právní pomoci.

Specializujeme se

  • Právo autorské a práva související
  • Sportovní a marketingové právo, včetně práva special events
  • Právo k ochranným známkám
  • Zdravotnické a farmaceutické právo
  • Právo obchodní, včetně práva smluvního a práva obchodních společností
  • Právo občanské, včetně práva nemovitostí, odpovědnosti za škodu a ochrany osobnosti
  • Komplexní právní servis k vymáhání pohledávek, včetně zajištění předžalobního inkasa a exekuce

JUDr. Jiří Štaidl je členem The International Literary and Artistic Association (ALAI) Czech republic,
mezinárodní organizace založené v roce 1878 v Paříži věnující se aspektům právní ochrany autorské
a umělecké tvorby a jejímu rozvoji v rovině osobnostní i majetkové složky

V případě potřeby zajišťujeme spolupráci vybraných notářských i exekutorských úřadů, daňových a účetních poradců, auditorů, překladatelů a soudních znalců.